Data TPS di Kelurahan WUA-WUA


Data Hasil Per-Kelurahan di Kecamatan WUA-WUA
No Nama TPS Pemilih Pengguna Hak Pilih Suara Sah Suara Rusak Total Suara Form C1
1 WUA-WUA-TPS01 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
2 WUA-WUA-TPS02 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
3 WUA-WUA-TPS03 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
4 WUA-WUA-TPS04 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
5 WUA-WUA-TPS05 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
6 WUA-WUA-TPS06 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
7 WUA-WUA-TPS07 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
8 WUA-WUA-TPS08 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
9 WUA-WUA-TPS09 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
10 WUA-WUA-TPS10 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
11 WUA-WUA-TPS11 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
12 WUA-WUA-TPS12 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0
13 WUA-WUA-TPS13 0 0 Calon [1] : 0
Calon [2] : 0
Calon [3] : 0
0 0